UBEZPIECZENIA
GRUPOWE.INFO
UBEZPIECZAMY FIRMY OD 2008 ROKU

KLIENCI BIZNESOWI:

- UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE
- UBEZPIECZENIA PAKIETOWE
- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZENIA NNW


- RACHUNKI DLA FIRM
- KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW


____________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIA
PAKIETOWE
UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE
UBEZPIECZENIA
OC
UBEZPIECZENIA
NNW
UBEZPIECZENIA
PRACOWNICZE
UBEZPIECZENIA
ZDROWOTNE
Ubezpieczenia pakietowe to pakiety ubezpieczeń zapewniające kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem Twojej firmy w ramach jednej polisy. Pakiety ubezpieczeniowe stwarzają Tobie możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności. O kształcie pakietu decydujesz Ty sam, dopasowując go elastycznie do specyfiki firmy.
Ubezpieczenia majątkowe należą do najbardziej rozpowszechnionych ubezpieczeń. Zapewniają ochronę majątku Twojej firmy zarówno przed skutkami o charakterze katastroficznym np. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, jak i przed skutkami finansowymi związanymi z utratą lub uszkodzeniem mienia wskutek przestępczej działalności człowieka np. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Ubezpieczenia OC zapewniają ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie czynu niedozwolonego, bądź kontrahentowi w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Ubezpieczenie OC chroni majątek osoby ubezpieczonej przed zagrażającymi obciążeniami wynikającymi z konieczności naprawienia wyrządzonej przez ubezpieczonego szkody.
Zbiorowe ubezpieczenie NNW zawierane jest przez przedsiębiorstwa, instytucje i inne organizacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą na rachunek określonej w umowie grupy obejmującej co najmniej 5 osób.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub w razie rozszerzenia ochrony również następstwa innych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia (np. zawał serca).

Ubezpieczenia pracownika i jego rodziny zapewniają poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. To prosty i wygodny sposób na dostosowanie zakresu ubezpieczenia do potrzeb i oczekiwań zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Wszystko w trosce o komfort i bezpieczeństwo Twojej firmy i pracowników.
Ubezpieczenia zdrowotne w PZU powstały z myślą o tych wszystkich, którzy pragną zapewnić sobie oraz swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa, oraz gwarancję dostępu do zabiegów chirurgicznych, lekarzy wielu specjalizacji i badań diagnostycznych w dogodnym dla siebie terminie.
Znajdziesz nas także na:
KLIENCI INDYWIDUALNI:

- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZNIA AC
- PZU AUTO POMOC
- PZU AUTOSZYBA
- NNW MAX
- NNW STANDARD

- PZU DOM
- PZU WOJAŻER
- OPIEKA MEDYCZNA
- KARTA PZU POMOC

______________________________________________
Zapytaj o ubezpieczenia wielu agentów jednocześnie
Zapytaj o ubezpieczenie grupowe na życie w PZU SA

UBEZPIECZYCIELE Z MULTIAGENCJI:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota prawna:
Treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autor dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W przypadku zainteresowania ofertą należy skontaktować się bezpośrednio z doradcą poprzez formularz kontaktowy.

TAGI WYSZUKIWANIA: UBEZPIECZENIA GRUPOWE, UBEZPIECZENIA DLA FIRM, UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE
OBSŁUGIWANE MIEJSCOWOŚCI: Warszawa, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Częstochowa, Katowice, Kraków, Poznań

Wszelkie prawa zastrzeżone >> Copyright Grupa Altberger << 2008 - 2012
Ubezpieczeniagrupowe.info
ul. Waszyngtona 20
42-218 Częstochowa

NIP: 949-160-32-89
REGON: 240339215
Tel.: 034 368 19 39

Kontakt dla ubezpieczycieli:
0510 847 000
Kontakt dla banków:
0887 767 777