KLIENCI BIZNESOWI:

- UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE
- UBEZPIECZENIA PAKIETOWE
- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZENIA NNW


- RACHUNKI DLA FIRM
- KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW


____________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIA
GRUPOWE.INFO
UBEZPIECZAMY FIRMY OD 2008 ROKU
Znajdziesz nas także na:
KLIENCI INDYWIDUALNI:

- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZNIA AC
- PZU AUTO POMOC
- PZU AUTOSZYBA
- NNW MAX
- NNW STANDARD

- PZU DOM
- PZU WOJAŻER
- OPIEKA MEDYCZNA
- KARTA PZU POMOC

______________________________________________

UBEZPIECZENIA PAKIETOWE

Ubezpieczenia pakietowe to pakiety ubezpieczeń zapewniające kompleksową ochronę całości majątku i działań związanych z prowadzeniem Twojej firmy w ramach jednej polisy. Pakiety ubezpieczeniowe stwarzają Tobie możliwość dostosowania zakresu ubezpieczenia do konkretnych zagrożeń związanych z prowadzeniem danej działalności. O kształcie pakietu decydujesz Ty sam, dopasowując go elastycznie do specyfiki firmy

Możliwe pakiety:

PZU HOTEL
Zarządzanie hotelem wymaga specjalistycznej wiedzy, czasu i doświadczenia. Jednak zapewnienie gościom spokojnego wypoczynku jest najistotniejsze. Dlatego specjalnie dla Ciebie stworzyliśmy nowe ubezpieczenie PZU HOTEL.
Jest ono kierowane do właścicieli hoteli i pensjonatów którzy spełniają następujące warunki:

- zatrudniają do 50 pracowników
- wartość majątku, który zgłaszają do ubezpieczenia, nie przekracza 10 mln zł

________________________________________________________________________

PZU APTEKA
PZU APTEKA to specjalnie przygotowany pakiet ubezpieczeniowy zapewniający ochronę przed ryzykami na jakie narażona jest każda apteka. Zakres ubezpieczenia w pakiecie PZU Apteka został bezpłatnie rozszerzony o ryzyka konsekwencji finansowych utraty dokumentów niezbędnych do refundacji ceny leków oraz kosztów utylizacji utraconych leków. Ubezpieczenie PZU APTEKA to gwarancja precyzyjnego dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do skali prowadzonej działalności oraz atrakcyjne zniżki za jednorazową opłatę składki, bezszkodowy przebieg i kontynuację ubezpieczenia.

________________________________________________________________________

PZU PARTNER
Prowadzisz działalność produkcyjną? A może handlową lub usługową? Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności do osiągnięcia sukcesu potrzebne jest bezpieczeństwo. Specjalnie dla Ciebie i Twojego biznesu stworzyliśmy ubezpieczenie, które chroni mienie firmy przed skutkami zdarzeń losowych i sił przyrody.

Ubezpieczenie PZU PARTNER to zupełnie nowa oferta stanowiąca idealne rozwiązanie dla właścicieli firm, których obrót roczny nie przekracza 100 000 euro i wartość majątku trwałego i obrotowego nie przekracza 12 000 euro natomiast liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 3 osób.

Tanio, szybko i prosto
Ubezpieczenie PZU PARTNER jest wyjątkowo atrakcyjne cenowo. Cena ubezpieczenia zależna jest od skomponowanego zakresu, a wysokość przyznawanych zniżek zależy od wykupionej ilości ubezpieczeń z zakresu rozszerzonego.
Dzięki uproszczonej procedurze i znikomej ilości dokumentów do wypełnienia czas potrzebny do zawarcia umowy ubezpieczenia został ograniczony do minimum.
W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej masz do wyboru trzy warianty ubezpieczenia, różniące się zakresami i sumami ubezpieczenia:

- dla działalności produkcyjnej (wariant I)
- dla działalności usługowej (wariant II)
- dla działalności handlowej (wariant III).

________________________________________________________________________

PZU DORADCA
PZU DORADCA to zupełnie nowa oferta stanowiąca idealne rozwiązanie dla firm zatrudniających do 30 pracowników, których wartość majątku zgłaszanego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nie przekracza 4 mln zł. Właściciele firm wiedzą najlepiej, na jakie ryzyko narażona może być ich firma, dlatego nasza oferta jest tak elastyczna i wszechstronna. Wyjątkowa formuła kompleksu PZU DORADCA stwarza możliwość precyzyjnego dopasowania do potrzeb i oczekiwań konkretnych branż. Jedynym warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, z czego obowiązkowo - ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Szybko i na preferencyjnych warunkach
Przy zakupie kompleksu PZU DORADCA składka naliczana jest na bardziej preferencyjnych stawkach niż w przypadku wykupienia osobno każdego z ubezpieczeń wchodzących w skład PZU DORADCA. Obowiązuje system atrakcyjnych zniżek: od liczby wykupionych ubezpieczeń i za zakup indywidualnych ubezpieczeń oferowanych jako dodatkowe do ubezpieczenia PZU DORADCA.

________________________________________________________________________

PZU EKSPERT
PZU EKSPERT to pakiet ubezpieczeń opracowany z myślą o firmach o ugruntowanej pozycji na rynku. Wyjątkowość oferty polega na tym, że zakres ochrony ubezpieczeniowej dostosować można do Państwa indywidualnych oczekiwań i potrzeb. O kształcie pakietu decydują Państwo sami dopasowując go elastycznie do specyfiki Państwa firmy.

Atrakcyjne warunki
- preferencyjna cena,
- korzystne zasady ubezpieczenia,
- zniżki zależne od liczby wykupionych ubezpieczeń,
- uproszczona procedura zawierania ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, takie jak budynki i budowle, urządzenia, maszyny i narzędzia, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, mienie przyjęte w celu wykonania usługi, wartości pieniężne w lokalu i transporcie, sprzęt elektroniczny i nośniki danych, szyby, mienie w transporcie (cargo) oraz odpowiedzialność cywilna.

Zakres ubezpieczenia
Decydując się na pakiet ubezpieczeń PZU EKSPERT, klient wykupuje minimum dwa ubezpieczenia z sześciu dostępnych w bazowym zakresie, z czego – obowiązkowo – ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów.

Bazowy zakres ubezpieczenia obejmuje:
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców
- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy,
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
- zbiorowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
- ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo).

Dodatkowo – w ramach pakietu PZU EKSPERT – klient może wykupić:
- ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii w zakresie:
- ubezpieczenia od szkód mechanicznych (awarii)
- ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia i innych przedmiotów od stłuczenia
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym

________________________________________________________________________

PZU GWARANCJA

Gwarancja jest pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłacenia określonej sumy pieniężnej, w przypadku gdy klient (zleceniodawca) nie wykona wymienionych w gwarancji
zobowiązań wobec osoby trzeciej, czyli beneficjenta gwarancji.

Rodzaje gwarancji:

- kontraktowe
- zapłaty wadium,
- należytego wykonania kontraktu,
- właściwego usunięcia wad lub usterek,
- należytego wykonania umowy i usunięcia wad,
- zwrotu zaliczki.
- zapłaty wierzytelności handlowych,
- wykonania zobowiązań z tytułu świadczonych usług turystycznych,


* oferta PZU SA
________________________________________________________________________

POPROŚ O MULTIOFERTĘ OD KILKU AGENTÓW
________________________________________________________________________
Zapytaj o ubezpieczenia wielu agentów jednocześnie
Zapytaj o ubezpieczenie grupowe na życie w PZU SA
Ubezpieczeniagrupowe.info
ul. Waszyngtona 20
42-218 Częstochowa

NIP: 949-160-32-89
REGON: 240339215
Tel.: 034 368 19 39

Kontakt dla firm:
0510 847 000
Kontakt dla osób fizycznych:
0887 767 777
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota prawna:
Treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autor dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W przypadku zainteresowania ofertą należy skontaktować się bezpośrednio z doradcą poprzez formularz kontaktowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone >> Copyright Grupa Altberger << 2008 - 2012