KLIENCI BIZNESOWI:

- UBEZPIECZENIA PRACOWNICZE
- UBEZPIECZENIA PAKIETOWE
- UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZENIA NNW


- RACHUNKI DLA FIRM
- KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW


____________________________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIA
GRUPOWE.INFO
UBEZPIECZAMY FIRMY OD 2008 ROKU
Znajdziesz nas także na:
KLIENCI INDYWIDUALNI:

- UBEZPIECZENIA OC
- UBEZPIECZNIA AC
- PZU AUTO POMOC
- PZU AUTOSZYBA
- NNW MAX
- NNW STANDARD

- PZU DOM
- PZU WOJAŻER
- OPIEKA MEDYCZNA
- KARTA PZU POMOC

______________________________________________
ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWE

Kiedy wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe:

- Śmierć ubezpieczonego
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest Uposażonemu. W przypadku ubezpieczenia z opcją oszczędnościową wypłacane jest świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia i wartości zgromadzonych oszczędności.
- Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
W przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, oprócz świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego, Uposażonemu wypłacane jest świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
- Trwałe inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, kiedy orzeczone zostanie trwałe, całkowite inwalidztwo lub trwałe, częściowe inwalidztwo.
- Uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego powstały w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu jako procent sumy ubezpieczenia określony przez lekarza orzecznika w oparciu o przepisy prawa regulujące zasady i tryb orzekania o uszczerbku na zdrowiu oraz wypłacania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy.
- Niezdolność ubezpieczonego do pracy
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu, który wskutek nieszczęśliwego wypadku jest trwale, całkowicie i nieodwracalnie niezdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.
- Poważne zachorowanie
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu z tytułu ciężkiej choroby, która jest -wymieniona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
- Pobyt ubezpieczonego w szpitalu
Świadczenie w wysokości wielokrotności dziennej stawki świadczenia szpitalnego, wynikającej z liczby dni pobytu w szpitalu, wypłacane jest Ubezpieczonemu.
- Śmierć małżonka
Świadczenie z tytułu śmierci małżonka wypłacane jest Ubezpieczonemu.
- Narodziny dziecka
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu w przypadku narodzin dziecka.
- Śmierć rodzica oraz rodzica małżonka
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu z tytułu śmierci rodziców lub rodziców małżonka.
- Śmierć dziecka oraz narodziny martwego dziecka
Świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu w przypadku narodzin martwego dziecka lub śmierci dziecka, które nie przekroczyło 25 roku życia.
Zapytaj o ubezpieczenia wielu agentów jednocześnie
Zapytaj o ubezpieczenie grupowe na życie w PZU SA
Ubezpieczeniagrupowe.info
ul. Waszyngtona 20
42-218 Częstochowa

NIP: 949-160-32-89
REGON: 240339215
Tel.: 034 368 19 39

Kontakt dla firm:
0510 847 000
Kontakt dla osób fizycznych:
0887 767 777
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota prawna:
Treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autor dokłada starań, aby treści przedstawione w niniejszym serwisie informacyjnym były aktualne i rzetelne, ale nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. W przypadku zainteresowania ofertą należy skontaktować się bezpośrednio z doradcą poprzez formularz kontaktowy.

Wszelkie prawa zastrzeżone >> Copyright Grupa Altberger << 2008 - 2012